Pogosta vprašanja in odgovori

Preverite najpogostejša vprašanja in odgovore:

Kako ustanovim oz. registriram s.p.?

Samostojni podjetniki se registrirajo z vpisom v Poslovni register Slovenije. Vpis v Poslovni register je možno narediti preko portala e-vem (vse na enem mestu) ali na kateri koli vstopni točki VEM. Med vstopne točke, kjer je možno registrirati s.p. spada tudi Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in vse Območne obrtno-podjetniške zbornice. Prijavo za vpis v Poslovni register Slovenije (obrazec PRS1-sp) s priloženo izjavo (obrazec PRS1-sp - priloga) in aktom o zastopništvu bodoči s.p. predloži v papirni obliki na vstopnih točkah VEM ali po elektronski pošti preko centralno informacijskega sistema.

S.p. z obrazcem PRS1-sp prijavi tudi vse spremembe (spremembe podatkov, izbris). Vlagatelj prejme (kot potrdilo o prejeti prijavi) od vstopne točke »VEM« Obvestilo o prejemu prijave za vpis v PRS. Sistem »e-VEM« podatke posreduje AJPES, ki bodočemu s.p. dodeli matično številko, ga vpiše v PRS, ter izda sklep o vpisu v PRS. S tem je postopek pridobitve statusa s.p. končan.

AJPES pri vpisu v PRS ne zahteva dokazil o izpolnjevanju posebnih pogojev za opravljanje katerekoli dejavnosti. Podatke o s.p. prek sistema »e-VEM« v elektronski obliki prejmejo tudi DURS, OZS in ZZZS.

Večina podjetnikov se registrira na eni izmed vstopnih točk VEM. Podjetnikom predlagamo, da se preden obiščejo vstopno točko VEM predhodno naročijo. Podjetnik ki namerava registrirati podjetje na vstopni točki VEM ne potrebuje predhodno izpolnjevati nobenih obrazcev. Na vstopno točko pride le z osebnim dokumentom in davčno številko. Obrazec za vpis podjetja v poslovni register pripravi referent na vstopni točki, podjetnik pa ga le podpiše.

Kako in kje registriram d.o.o.?

Družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) je možno brezplačno registrirati na kateri koli vstopni točki VEM, vendar le pod pogojem, da se ustanovitelj oz. ustanovitelji, če jih je več, odločijo, da bodo imeli akt o ustanovitvi (v primeru enoosebne družbe) ali družbeno pogodbo (v primeru več osebne družbe) sprejeto na obrazcu VEM. Da se lahko d.o.o. brezplačno ustanovi na točki VEM je prav tako potrebno vplačati celotni osnovni vložek v denarju. Za ustanovitev d.o.o. je ta minimalno 7.500 EUR.

Ker je tak postopek izredno enostaven in hiter, se zanj odloča večina podjetnikov, ki ustanavljajo d.o.o. Podjetnik po uskladitvi termina pride na vstopno točko le z osebnim dokumentom in davčno številko. Vse ostale dokumente potrebne za registracijo pa pripravi referent na vstopni točki.

Družbena pogodba ali akt o ustanovitvi na obrazcu VEM vsebujejo le bistvene sestavine, ki so po Zakonu o gospodarskih družbah potrebni za ustanovitev, če pa želijo ustanovitelji nekatera vprašanja oz. dogovore urediti drugače, morajo pogodbo skleniti v obliki notarskega zapisa pri notarju. Enako velja, če se ustanovitveni kapital (vložki) ne vplačajo v celoti v denarju ampak kot stvarni vložki.

Koristne povezave:
 • Oblike podjetij in njihova registracija.
 • Obveznosti pravnih oseb.
 • Pravice gospodarskih družb.

Kaj je popoldanski s.p. oz. dopolnilna dejavnost?

Z uveljavitvijo Zakona o gospodarskih družbah popoldanska obrt ni več opredeljena, to pomeni, da morate za opravljanje dejavnosti po klasični poti pridobiti status samostojnega podjetnika. Popoldanski s.p. oz. popoldanska obrt se pogovorno ali v praksi sicer še vedno uporablja, kar pa ni pravilno. Da se nek podjetnik ukvarja s popoldansko obrtjo se pogovorno opredeljuje tistega podjetnika, ki ni samozaposlen (zaposlen je nekje drugje) in ima zato urejeno plačevanje prispevkov za zdravstveno ter pokojninsko in invalidsko zavarovanje preko redne zaposlitve ali preko drugega statusa. V zvezi z opravljanjem dejavnosti ("popoldanskim s.p."), ki jo opravlja zraven zaposlitve, pa plačuje le pavšalne prispevke. Se pravi do razlik prihaja zgolj v zvezi s plačevanjem prispevkov, med tem ko pravno formalen status mora imeti podjetnik oz. oseba ki se ukvarja s pridobitno dejavnostjo enako urejen, ne glede na to ali je redno zaposleni kje drugje, ali pa se ukvarja izključno z opravljanjem dejavnosti pod obliko samostojnega podjetnika.

Plačevanje pavšalnih prispevkov

 • Mesečni prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je cca. 30 EUR.
 • Mesečni prispevek za zdravstveno zavarovanje cca. 4,5 EUR.
 • Pravna podlaga in več o plačevanju pavšalnih prispevkov (DURS).

Ustanovitev podjetja – točka VEM

Vstopiti v podjetništvo je zelo enostavno in hitro, vendar je to prvi korak. Pomembno je uspešno poslovati, za kar so potrebni znanje, delavnost, inovativnost, razvoj in ne nazadnje sreča. Tveganjem se ob vstopu v podjetništvo ni moč izogniti, da pa se jih precej zmanjšat, in tukaj vam lahko pomagamo.

S podjetniškim svetovanjem nudimo pomoč tistim, ki začenjajo s svojo dejavnostjo in tudi tistim, ki že opravljajo dejavnost in želijo napredovati. Področja iz katerih svetujemo so:

 • Poslovni načrt in preveritev poslovne ideje.
 • Pravilna izbira statusa podjetja.
 • Registracija podjetja in statusno preoblikovanje podjetij.
 • Pogoji za opravljanje dejavnosti.
 • Pogoji za delovne in poslovne prostore, ureditev poslovnih prostorov (pogoji za posamezne dejavnosti).
 • Razvijanje poslovnih strategij podjetja (vzpostavitev poslovnih funkcij, franšizing, itd).
 • Strokovna podpora pri vstopu na nov trg.
 • Pomoč pri vodenju projektov in razvoju.
Koristne informacije v zvezi s postopki e-VEM dobite tudi na straneh e-uprave, ki jih je namenila pravnim osebam.