Glasilo - Krpanov glas

Glasilo OOZ Logatec, Postojna in Vrhnika izhaja enkrat mesečno in je za člane OOZ sodelujočih zbornic brezplačno.

Krpanov glas 2018

Krpanov glas - januar 2018 Krpanov glas - julij 2018
Krpanov glas - februar 2018 Krpanov glas - avgust 2018
Krpanov glas - merec 2018 Krpanov glas - september 2018
Krpanov glas - april 2018 Krpanov glas - oktober 2018
Krpanov glas - maj 2018 Krpanov glas - nevember 2018
Krpanov glas - junij 20178 Krpanov glas - december 2018

Krpanov glas 2017

Krpanov glas - januar 2017 Krpanov glas - julij 2017
Krpanov glas - februar 2017 Krpanov glas - julij priloga 2017
Krpanov glas - merec 2017 Krpanov glas - september 2017
Krpanov glas - april 2017 Krpanov glas - oktober 2017
Krpanov glas - maj 2017 Krpanov glas - nevember 2017
Krpanov glas - junij 2017 Krpanov glas - december 2017

Krpanov glas 2016

Krpanov glas - januar 2016 Krpanov glas - julij 2016
Krpanov glas - februar 2016 Krpanov glas - avgust 2016
Krpanov glas - merec 2016 Krpanov glas - september 2016
Krpanov glas - april 2016 Krpanov glas - oktober 2016
Krpanov glas - maj 2016 Krpanov glas - nevember 2016
Krpanov glas - junij 2016 Krpanov glas - december 2016

Krpanov glas 2015

Krpanov glas - januar 2015 Krpanov glas - julij 2015
Krpanov glas - februar 2015 Krpanov glas - avgust 2015
Krpanov glas - merec 2015 Krpanov glas - september 2015
Krpanov glas - april 2015 Krpanov glas - oktober 2015
Krpanov glas - maj 2015 Krpanov glas - nevember 2015
Krpanov glas - junij 2015 Krpanov glas - december 2015

Krpanov glas 2014

Krpanov glas - januar 2014 Krpanov glas - julij 2014
Krpanov glas - februar 2014 Krpanov glas - avgust 2014
Krpanov glas - merec 2014 Krpanov glas - september 2014
Krpanov glas - april 2014 Krpanov glas - oktober 2014
Krpanov glas - maj 2014 Krpanov glas - nevember 2014
Krpanov glas - junij 2014 Krpanov glas - december 2014

Krpanov glas 2013

Krpanov glas - januar 2013 Krpanov glas - julij 2013
Krpanov glas - februar 2013 Krpanov glas - avgust 2013
Krpanov glas - merec 2013 Krpanov glas - september 2013
Krpanov glas - april 2013 Krpanov glas - oktober 2013
Krpanov glas - maj 2013 Krpanov glas - nevember 2013
Krpanov glas - junij 2013 Krpanov glas - december 2013