Mojstrski izpit

Mojstrski izpiti - pridobitev srednje strokovne izobrazbe

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije izvaja mojstrske izpite od leta 2000,  in sicer za 52 mojstrskih nazivov. Mojstrski izpiti se izvajajo tudi za večino deficitarnih poklicev, za katere vpis v redne izobraževalne programe ni možen.  Pridobljen mojstrski naziv pomeni odlično priložnost za večjo zaposljivost v izbranem poklicu, za podjetje pa konkurenčno prednost v dejavnosti, saj se z uporabo blagovne znamke »Mojster« poudari mojstrstvo in kakovost izdelkov ali storitev.  

Mojstrski izpit prinaša tudi druge prednosti:

  • Pridobitev srednje strokovne izobrazbe
  • Ob opravljeni razliki do poklicne mature možnost nadaljevanja izobraževanja na višjih strokovnih šolah
  • Izpolnjen izobrazbeni pogoj za izobraževanje dijakov
  • Pogoj za opravljanje obrtne dejavnosti, če za določeno dejavnost to zahteva Uredba o določitvi obrtnih dejavnosti in obrti podobnih dejavnosti
  • Pridobitev pravice za odgovornega vodjo posameznih gradbenih del, skladno z Zakonom o graditvi objektov

Zlozenka - Kako postati Mojster.pdf

RAZPIS ZA MOJSTRSKE IZPITE