VOLITVE NA OOZ VRHNIKA ZA MANDATNO OBDOBJE 2022 – 2026

Volitve poslancev v skupščino zbornice so bile 2. in 9. novembra 2022. Prva seja skupščine je bila 23. novembra 2022. Na tej seji je bil izvoljen novi predsednik zbornice Matjaž Jereb, dva podpredsednika, 3-članski nadzorni odbor in člani upravnega odbora. Potrjen je bil tudi mandat Marka Popita, poslanca v skupščini OZS.