POVRAČILO ŠKODE - UPORABA AGREGATOV

Povračilo stroškov uporabe agregatov – prijava do 21. marca 2014

Na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MZIP) lahko oddate obrazec - zahtevek za povračilo škode uporabe agregatov v času trajanja žleda.