NAJAVA RAZPISOV ZA SUBVENCIJE

Občina Vrhnika in Občina Borovnica bosta v Našem časopisu, ki bo izšel konec junija, objavili razpis za gospodarske subjekte za pridobitev finančnih sredstev za različne namene (subvencija obrestne mere, nove zaposlitve, izobraževanja, sodelovanja na sejmih…).

Celotno besedilo razpisa bo objavljeno tudi na spletni strani obeh občin, na naši spletni in Facebook strani. Vse dodatne informacije bosta lahko dobili na zbornici ali na svoji občini. Vlagatelji pa boste vloge oddajali na zbornico, subvencijo vam dodeli občina, kjer imate sedež podjetja. Razpisa bosta predvidoma odprta do 30. 9. 2023.