OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA VRHNIKA

Vrhniška Območna obrtno-podjetniška zbornica deluje že od leta 1976. Združuje samostojne podjetnike in pravne osebe z območja treh občin in sicer Borovnica, Log-Dragomer in Vrhnika. Trenutno je v zbornici evidentiranih 656 članov.

Dejavnosti

Skladno z določili statuta Območne obrtno-podjetniške zbornice Vrhnika ter s splošnimi načeli delovanja zbornice, bo OOZ Vrhnika opravljala naloge predvsem na naslednjih področjih:

  • zastopanje interesov članov,
  • obveščanje in informiranje javnosti in članstva,
  • opravljanje storitev za članstvo,
  • izvajanje javnih pooblastil,
  • sekcijska dejavnost,
  • druge aktivnosti.

Predsednik in sekretarka:

Predsednik: Simon Hlebec
Podpredsednik: Matjaž Jereb

Sekretarka: Adela Cankar

Matična številka: 5173779000
Davčna številka: 31254977

Transakcijska računa:

  • IBAN SI56 0202 7001 2321 819 (NLB d.d.)
  • IBAN SI56 0202 7025 7439 267 (NLB d.d.)

OOZ Vrhnika, Tržaška cesta 8a, 1360 Vrhnika